Erasmus+ Programguide 2021

Years:
2021
Type of document:
Programme document

Denne programguide er et redskab for enhver, der ønsker omfattende kendskab til programmet Erasmus+. Dokumentet henvender sig primært til dem, der ønsker at være:

  • deltagende organisationer: organisationer, institutioner eller organer, som tilrettelægger aktiviteter, der modtager tilskud fra programmet
  • deltagere: enkeltpersoner (studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere, fagfolk inden for uddannelse, ungdom og idræt osv.), som er involveret i aktiviteter, der tilrettelægges af de deltagende organisationer.

Hvert år indsendes der tusindvis af projektansøgninger fra organisationer i Europa, som ønsker finansielt tilskud fra Erasmus+. Derfor har Kommissionen indført en gennemskuelig evalueringsproces, der skal sikre, at der ydes tilskud til de bedste projekter:

  • Hvad angår de fleste aktioner, er alle reglerne og betingelserne for modtagelse af tilskud fra programmet angivet i denne programguide;
  • Hvad angår øvrige aktioner, som blot er nævnt i programguiden, er reglerne og betingelserne for modtagelse af tilskud beskrevet i specifikke indkaldelser af forslag, som offentliggøres af eller på vegne af Kommissionen.

Læs programguiden

Del denne side