Samråd

Pågående samråd

Inga pågående samråd

 

Avslutade samråd

Utmaningar och resultat för Erasmus+ när det gäller värderingar och rörlighet

Vill du hjälpa oss att förbättra Erasmusplusprogrammet? Delta i kommissionens samråd om EU-fonder på området värderingar och rörlighet. Det är ett av flera samråd om prioriteringarna för nästa fleråriga budgetram. Hur fungerar Erasmus+ och vilka framtida utmaningar finns? Vi vill gärna få in synpunkter från privatpersoner, organisationer, myndigheter och andra berörda parter som underlag till kommande Erasmusprogram.

Enkäten finns på 23 EU-språk. 

Samrådet avslutades den 9 mars 2018.

Läs mer

 

Samråd om halvtidsutvärderingen av Erasmus+

Syftet med samrådet var att samla in synpunkter från allmänheten och olika aktörer om programmets mål och genomslag och hur effektivt det genomförs.

Samrådet avslutades den 31 maj 2017.

Läs mer

Dela denna sida