Posvetovanje

SEDANJA POSVETOVANJA

Ni tekočih posvetovanj.

 

PRETEKLA POSVETOVANJA

Izzivi in uspešnost programa Erasmus+ na področju vrednot in mobilnosti

Bi radi predstavili svoje predloge za izboljšavo programa Erasmus+? Sodelujte v javnem posvetovanju o skladih EU na področju vrednot in mobilnosti, ki ga je začela Evropska komisija. To posvetovanje sodi v vrsto javnih posvetovanj o prioritetah, ki bi jih bilo treba vključiti v naslednji večletni finančni okvir. Vsebuje tudi vprašanja o dosedanji uspešnosti in prihodnjih izzivih programa Erasmus+. Tako bomo zbrali mnenja državljanov, organizacij, javnih organov in drugih deležnikov, ki jih bo Evropska komisija uporabila pri pripravi predlogov za prihodnji program Erasmus+.

Vprašalnik je v 23 jezikih EU. 

Posvetovanje se je končalo 9. 3. 2018.

Več informacij

 

Odprto javno posvetovanje o vmesni oceni programa Erasmus+

S posvetovanjem smo želeli zbrati mnenja in poglede različnih deležnikov in splošne javnosti v zvezi z relevantnostjo ciljev programa Erasmus+, uspešnostjo ukrepov za njihovo uresničitev ter učinkovitostjo izvajanja teh ukrepov.

Posvetovanje se je končalo 31. 5. 2017.

Več informacij

Dajte v skupno rabo to stran