Konzultácie

AKTUÁLNE KONZULTÁCIE

V súčasnosti nie sú otvorené žiadne konzultácie

 

UKONČENÉ KONZULTÁCIE

Výzvy a výsledky programu Erasmus+ v oblasti hodnôt a mobility

Chceli by ste vyjadriť svoj názor, ako zlepšiť program Erasmus+? Zapojte sa do verejnej konzultácie Európskej komisie o fondoch EÚ v oblasti hodnôt a mobility. Táto konzultácia je súčasťou série verejných konzultácií o prioritách, ktoré by sa mali zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci. Zahŕňa otázky týkajúce sa súčasných a budúcich výziev v rámci programu Erasmus+. Prostredníctvom tejto konzultácie Komisia získa spätnú väzbu od občanov, organizácií, verejných orgánov a iných zainteresovaných strán a využije ju pri príprave návrhov týkajúcich sa budúceho programu Erasmus+.

Dotazník je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ. 

Konzultácia sa skončila dňa 9. marec 2018.

Ďalšie informácie

 

Otvorená verejná konzultácia o hodnotení programu Erasmus+ v polovici trvania

Cieľom tejto konzultácie bolo zhromaždiť pripomienky a postoje rôznych zainteresovaných strán a širokej verejnosti o relevantnosti cieľov programu Erasmus+, účinnosti opatrení prijatých na ich dosiahnutie a efektívnosti ich vykonávania.

Konzultácia sa skončila dňa 31. mája 2017.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku