Raadplegingen

LOPENDE RAADPLEGINGEN

Er zijn geen lopende raadplegingen.

 

AFGESLOTEN RAADPLEGINGEN

Uitdagingen en resultaten van Erasmus+ op het gebied van Europese waarden en mobiliteit

Wilt u uw mening geven over hoe wij het programma Erasmus+ kunnen verbeteren? Doe mee met de openbare raadpleging over EU-financiering op het gebied van waarden en mobiliteit. Deze raadpleging maakt deel uit van een reeks raadplegingen over de prioriteiten voor het volgende meerjarig financieel kader. Zij bevat ook vragen over de huidige resultaten en de toekomstige uitdagingen van het programma Erasmus+. Wij hopen informatie te ontvangen van burgers, organisaties, openbare instanties en andere belanghebbenden, die door de Commissie zal worden gebruikt bij voorstellen voor het volgende programma Erasmus+.

De vragenlijst is beschikbaar in 23 talen. 

De consultatie liep tot 9/03/2018.

Meer informatie

Openbare raadpleging: Tussentijdse evaluatie Erasmus+

Via deze raadpleging wilden wij u vragen hoe maatschappelijk relevant de doelstellingen van het programma Erasmus+ zijn en of de genomen maatregelen doeltreffend en efficiënt genoeg zijn om die doelstellingen te bereiken.

De consultatie liep tot 31/05/2017.

Meer informatie

Deel deze pagina