Apspriešanas

PAŠREIZĒJĀS APSPRIEŠANAS

Pašreiz nenotiek neviena apspriešana

 

NOSLĒGUŠĀS APSPRIEŠANAS

“Erasmus+” rezultāti un turpmākie uzdevumi vērtību un mobilitātes jomā

Vai vēlaties paust viedokli par to, kā uzlabot programmu “Erasmus+”? Piedalieties Eiropas Komisijas sāktajā sabiedriskajā apspriešanā par ES fondiem vērtību un mobilitātes jomā. Šī apspriešana ir viena no vairākām sabiedriskajām apspriešanām par prioritātēm, kas būtu jāiekļauj nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. Apspriešanā ir ietverti jautājumi par programmas “Erasmus+” pašreizējiem rezultātiem un turpmākajiem uzdevumiem. Tā palīdzēs iegūt atsauksmes no iedzīvotājiem, organizācijām, publiskām iestādēm un citām ieinteresētajām personām. Komisija šīs atsauksmes ņems vērā, gatavojot priekšlikumus nākamajai “Erasmus+” programmai.

Anketa ir pieejama 23 valodās. 

Apspriešana noslēdzās 9.03.2018.

Sīkāka informācija

 

Atklāta sabiedriskā apspriešana par programmas “Erasmus+” vidusposma novērtēšanu

Apspriešanas mērķis bija apkopot dažādu ieinteresēto personu un plašas sabiedrības komentārus un skatījumu uz programmas “Erasmus+” mērķiem, to sasniegšanai veikto pasākumu lietderīgumu un īstenošanas efektivitāti.

Apspriešana noslēdzās 31.05.2017.

Sīkāka informācija

Kopīgot šo lapu