Konsultacijos

VYKSTANČIOS KONSULTACIJOS

Vykstančių konsultacijų nėra

 

ANKSTESNĖS KONSULTACIJOS

„Erasmus+“ uždaviniai ir veikla vertybių ir judumo srityje

Norite pasidalyti savo nuomone apie tai, kaip patobulinti programą „Erasmus+“? Dalyvaukite viešose Europos Komisijos konsultacijose dėl vertybių ir judumo sričių ES fondų. Šios konsultacijos vienos iš kelių viešų konsultacijų dėl prioritetų, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta rengiant kitą daugiametę finansinę programą. Jose pateikiama klausimų apie esamą programos „Erasmus+“ veiklą ir būsimus uždavinius. Šios konsultacijos padės mums sužinoti piliečių, organizacijų, valdžios institucijų bei kitų suinteresuotųjų subjektų nuomonę, kuria remdamasi Komisija rengs pasiūlymus dėl kitos programos „Erasmus+“.

Klausimynas pateikiamas 23 kalbomis. 

Konsultacijos baigtos 2018 m. marsas 9 d.

Daugiau informacijos

 

Viešos konsultacijos dėl programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio peržiūros

Konsultacijų tikslas buvo surinkti įvairių suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės pastabas ir sužinoti nuomonę apie programos „Erasmus+“ tikslų tinkamumą, priemonių, kurių imtasi tiems tikslams įgyvendinti, veiksmingumą ir jų taikymo efektyvumą.

Konsultacijos baigtos 2017 m. gegužės 31 d.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį