Comhairliúcháin

COMHAIRLIÚCHÁIN ATÁ AR SIÚL FAOI LÁTHAIR

Níl aon chomhairliúchán ar oscailt faoi láthair

 

COMHAIRLIÚCHÁIN ATÁ DÚNTA

Dúshláin agus feidhmíocht Erasmus+ i réimse na luachanna agus na soghluaisteachta

An mian leat do thuairimí a roinnt faoin gcaoi ar féidir feabhas a chur ar an gclár Erasmus+? Glac páirt sa chomhairliúchán poiblí faoi chistí an Aontais Eorpaigh i réimse na luachanna agus na soghluaisteachta atá seolta ag an gCoimisiún Eorpach. Tá an comhairliúchán seo ina chuid de shraith de chomhairliúcháin phoiblí faoi na tosaíochtaí is ceart a chur san áireamh sa chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile. Tá ceisteanna ann faoi fheidhmíocht Erasmus+ faoi láthair agus faoi na dúshláin a bheidh ann amach anseo. Cabhróidh sé linn aiseolas a bhailiú ó shaoránaigh, eagraíochtaí, údaráis phoiblí agus páirtithe leasmhara eile agus bainfidh an Coimisiún úsáid as chun moltaí a dhéanamh don chéad chlár Erasmus+ eile.

Tá an ceistneoir ar fáil in 23 theanga. 

Dúnadh an comhairliúchán an 9/03/2018.

Tuilleadh eolais

 

Comhairliúchán Poiblí Oscailte faoin meastóireacht mheántéarma ar an gClár Erasmus+

Is éard ab aidhm don chomhairliúchán tuairimí a bhailiú ó pháirtithe leasmhara éagsúla agus ón bpobal i gcoitinne faoina ábhartha agus atá cuspóirí an Chláir Erasmus+, faoi éifeachtacht na mbeart a dhéantar chun na cuspóirí sin a bhaint amach agus faoi éifeachtúlacht a gcur chun feidhme.

Dúnadh an comhairliúchán an 31/05/2017.

Tuilleadh eolais

Comhroinn an leathanach seo