Kuulemiset

MENEILLÄÄN OLEVAT KUULEMISET

Tällä hetkellä ei ole meneillään kuulemisia

 

AIEMMAT KUULEMISET

Erasmus+ -ohjelman nykyinen toiminta ja tulevat haasteet – EU:n rahoitusvälineet arvojen ja liikkuvuuden aloilla

Miten Erasmus+ -ohjelmaa voitaisiin mielestäsi parantaa? Osallistu Euroopan komission järjestämään julkiseen kuulemiseen EU:n rahoitusvälineiden käytöstä EU:n yhteisten arvojen ja liikkuvuuden aloilla ja kerro mielipiteesi. Kuuleminen on osa useamman kuulemisen sarjaa, jossa selvitetään näkemyksiä EU:n seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen painopisteistä. Siihen sisältyy kysymyksiä Erasmus+ -ohjelman nykyisestä toiminnasta ja tulevista haasteista. Kuulemisen avulla komissio kokoaa palautetta kansalaisilta, erilaisilta organisaatioilta, viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä. Palaute otetaan huomioon seuraavaa Erasmus+ -ohjelmaa laadittaessa.

Kyselylomake on saatavilla 23 kielellä. 

Kuulemisen vastausaika päättyi 9.3.2018.

Lisätietoa

 

Avoin julkinen kuuleminen Erasmus+ -ohjelman väliarvioinnista

Kuulemisen tavoitteena oli kartoittaa eri sidosryhmien ja suuren yleisön mielipiteitä Erasmus+ -ohjelman tavoitteista sekä niiden saavuttamiseksi toteutettujen toimenpiteiden ja ohjelman täytäntöönpanon tehokkuudesta.

Kuulemisen vastausaika päättyi 31.5.2017.

Lisätietoa

Jaa tämä sivu