Konsultatsioonid

KÄIMASOLEVAD KONSULTATSIOONID

Avatud konsultatsioone ei ole

 

EELMISED KONSULTATSIOONID

Programmi Erasmus+ probleemid ja tulemused väärtuste ja liikuvuse valdkonnas

Teil on ideid, kuidas programmi Erasmus+ täiustada? Võtke osa Euroopa Komisjoni algatatud avalikust konsultatsioonist ELi fondide kohta väärtuste ja liikuvuse valdkonnas. See konsultatsioon on osa avalike konsultatsioonide paketist, mis käsitleb järgmise mitmeaastase finantsraamistiku prioriteete. See sisaldab küsimusi programmi Erasmus+ praeguste tulemuste ja tulevaste probleemide kohta. See aitab meil saada kodanikelt, organisatsioonidelt, riigiasutustelt ja muudelt huvirühmadelt tagasisidet ning komisjon kasutab konsultatsiooni tulemusi edaspidi programmi kohta ettepanekute tegemisel.

Küsimustik on kättesaadav 23 keeles. 

Konsulteerimine lõppes 31. märts 2018.

Lisateave

 

Avalik konsultatsioon Erasmus+ programmi vahehindamise kohta

Selle konsultatsiooni eesmärk oli koguda mitmesuguste huvirühmade ja üldsuse arvamusi ja ettepanekuid programmi Erasmus+ eesmärkide asjakohasuse, nende saavutamiseks võetud meetmete tulemuslikkuse ja nende rakendamise tõhususe kohta.

Konsulteerimine lõppes 31. mail 2017.

Lisateave

Jaga seda lehte