Διαβουλεύσεις

ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν διαβουλεύσεις σε εξέλιξη

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Προκλήσεις και επιδόσεις του Erasmus+ στον τομέα των αξιών και της κινητικότητας

Ενδιαφέρεστε να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης του προγράμματος Erasmus+; Λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ στον τομέα των αξιών και της κινητικότητας. Η διαβούλευση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις τρέχουσες επιδόσεις και τις μελλοντικές προκλήσεις του προγράμματος Erasmus+. Μέσω αυτής της διαβούλευσης θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις απόψεις πολιτών, οργανώσεων, δημόσιων αρχών και άλλων ενδιαφερομένων, τις οποίες θα λάβει υπόψη η Επιτροπή κατά την κατάρτιση προτάσεων για το επόμενο πρόγραμμα Erasmus+.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται σε 23 γλώσσες. 

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 9/03/2018.

Περισσότερες πληροφορίες

 

Ανοικτή δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+

Στόχος της διαβούλευσης ήταν η συγκέντρωση σχολίων και απόψεων από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία των στόχων του προγράμματος Erasmus+, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν για την επίτευξή τους και τον βαθμό υλοποίησης αυτών των μέτρων.

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 31/05/2017.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα