Høringer

IGANGVÆRENDE HØRINGER

Erasmus+ – udfordringer og resultater på området for værdier og mobilitet

Vil du gerne dele dine synspunkter om, hvordan man kan forbedre Erasmus+? Deltag i Europa-Kommissionens offentlige høring om EU-fonde på området for værdier og mobilitet. Høringen indgår i en række offentlige høringer om de prioriteter, der skal afspejles i den næste flerårige finansielle ramme. Den indeholder spørgsmål om de nuværende resultater og fremtidige udfordringer for Erasmus+. Den vil hjælpe os med at indsamle feedback fra borgere, organisationer, offentlige myndigheder og andre interesserede parter og vil blive anvendt i forbindelse med Kommissionens forslag om det næste program for Erasmus+.

Spørgeskemaet findes på 23 EU-sprog. 

Læs mere

 

TIDLIGERE HØRINGER

Åben offentlig høring om midtvejsevalueringen af Erasmus+

Høringen skulle samle kommentarer og synspunkter fra forskellige interessenter og offentligheden om, hvor relevante programmålene for Erasmus+ er, hvor effektive de initiativer, der er taget for at nå dem, er, og hvor effektivt de er blevet gennemført.

Høring blev afsluttet den 31. maj 2017.

Læs mere