Høringer

IGANGVÆRENDE HØRINGER

Der er ingen igangværende høringer

 

TIDLIGERE HØRINGER

Erasmus+ – udfordringer og resultater på området for værdier og mobilitet

Vil du gerne dele dine synspunkter om, hvordan man kan forbedre Erasmus+? Deltag i Europa-Kommissionens offentlige høring om EU-fonde på området for værdier og mobilitet. Høringen indgår i en række offentlige høringer om de prioriteter, der skal afspejles i den næste flerårige finansielle ramme. Den indeholder spørgsmål om de nuværende resultater og fremtidige udfordringer for Erasmus+. Den vil hjælpe os med at indsamle feedback fra borgere, organisationer, offentlige myndigheder og andre interesserede parter og vil blive anvendt i forbindelse med Kommissionens forslag om det næste program for Erasmus+.

Spørgeskemaet findes på 23 EU-sprog. 

Høring blev afsluttet den 9. mars 2018.

Læs mere

 

Åben offentlig høring om midtvejsevalueringen af Erasmus+

Høringen skulle samle kommentarer og synspunkter fra forskellige interessenter og offentligheden om, hvor relevante programmålene for Erasmus+ er, hvor effektive de initiativer, der er taget for at nå dem, er, og hvor effektivt de er blevet gennemført.

Høring blev afsluttet den 31. maj 2017.

Læs mere

Del denne side