Konzultace

SOUČASNÉ KONZULTACE

V současné době žádné konzultace neprobíhají.

 

UZAVŘENÉ KONZULTACE

Výzvy programu Erasmus+ a jeho výsledky v oblasti hodnot a mobility

Chcete se podělit o své názory na to, jak program Erasmus+ dále zlepšit? Zúčastněte se veřejné konzultace o finančních prostředcích EU v oblasti hodnot a mobility, kterou zahájila Evropská komise. Tato konzultace je součástí řady veřejných konzultací na téma priorit, které by měly být zohledněny v rámci příštího víceletého finančního rámce. Zahrnuje také otázky o současných výsledcích a budoucích výzvách programu Erasmus+. Konzultace nám pomůže získat zpětnou vazbu od občanů, organizací, veřejných orgánů a dalších zúčastněných stran, kterou Komise využije k předložení návrhů pro příští program Erasmus+.

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. 

Konzultace byla ukončena dne 9.3.2018.

Další informace

 

Otevřená veřejná konzultace k hodnocení programu Erasmus+ v polovině období

Cílem této konzultace bylo shromáždit připomínky a stanoviska různých zúčastněných stran a široké veřejnosti týkající se důležitosti cílů programu Erasmus+, účinnosti opatření přijatých k jejich dosažení a efektivity jejich provádění.

Konzultace byla ukončena dne 31.5.2017.

Další informace

Sdílej tuto stránku