Dokumenti za prijavitelje

Program Erasmus + obsega različne spremne dokumente za posamezne udeležence in organizacije.

Vzorci prijavnice

Vzorci prijavnic za prijavitelje, ki želijo sodelovati v dejavnostih programa Erasmus+. Ustrezno izpolnjene prijavnice je treba v roku, določenem v posameznem razpisu, poslati nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več ...

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS)

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk omogoča lažjo mobilnost študentov med različnimi državami.

Več ...

Vzorci sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev

Vzorci sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki ga podpišejo prejemniki sredstev Erasmus+.

Več ...

Študijski sporazum

Določa študijske predmete oziroma program delovne prakse za študenta. Podpisati ga morajo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in študent oz. praktikant.

Več ...

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje

Dokument, ki določa splošni okvir za projekte sodelovanja visokošolske ustanove v okviru programa Erasmus+.

Več ...

Sporazum o mobilnosti

Sporazum določa program poučevanja oziroma usposabljanja za zaposlenega. Podpisati ga morajo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in zaposleni.

Več ...

Sporazumi med ustanovami

Te sporazume sklenejo visokošolske ustanove, ki v okviru programa Erasmus+ izvajajo dejavnosti mobilnosti študentov ali zaposlenih.

Več ...

Informativno gradivo o evropski prostovoljski službi

Gradivo za organizacije in posameznike, ki v okviru programa Erasmus+ sodelujejo v projektih EVS.

Več ...

Listina o evropski prostovoljski službi

Dokument, v katerem so opredeljene temeljne vrednote in standardi, ki jih morajo izpolnjevati organizacije s projekti evropske prostovoljske službe v okviru programa Erasmus +.

Več ...

Študentska listina Erasmus+

Dokument o pravicah in obveznostih študentov, izbranih za mobilnost v okviru programa Erasmus+.

Več ...

Mednarodna kreditna mobilnost – navodila za sodelujoče visokošolske ustanove (na voljo samo v angleščini)

Kratki vodnik za izbrane visokošolske ustanove v partnerskih državah (na voljo samo v angleščini)

Napotki v zvezi s spremembami sporazumov o mednarodni kreditni mobilnosti (na voljo samo v angleščini)

Priporočila za vključevanje visokošolskih študentov in osebja s telesnimi, duševnimi ali zdravstvenimi težavami v program Erasmus +

Dajte v skupno rabo to stran