Documente pentru solicitanți

Au fost prevăzute diferite tipuri de documente pentru persoanele și organizațiile care doresc să participe la programul Erasmus+.

Formulare de cerere tip

Modele de formulare de cerere care trebuie completate de cei care doresc să participe la activități sprijinite de programul Erasmus+. Pentru a fi considerate eligibile, formularele de cerere trebuie completate corespunzător și transmise Agenției naționale sau Agenției Executive până la termenul indicat în cererile de propuneri respective.

Aflați mai multe

Modele de acord de grant

Modelele de acord de grant care vor fi semnate cu beneficiarii finanțării Erasmus+.

Aflați mai multe

Ghidul solicitantului și ghidul beneficiarului

Ghiduri de utilizare a sistemelor informatice pentru solicitanți și beneficiari.

Aflați mai multe


Carta Erasmus+ pentru învățământul superior

Document de prezentare a cadrului general al activităților de cooperare care trebuie realizate de o instituție de învățământ superior în cadrul Erasmus+.

Aflați mai multe

Carta studentului Erasmus+

Document trimis studenților selectați în cadrul Erasmus+, care îi informează în legătură cu drepturile și obligațiile care le revin pe parcursul șederii în străinătate.

Aflați mai multe

Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii (ECTS)

ECTS este un sistem de credite conceput pentru a-i ajuta pe studenți să se mute mai ușor dintr-o țară în alta.

Aflați mai multe

Acordul interinstituțional

Aceste acorduri sunt convenite de instituțiile de învățământ superior care propun activități de mobilitate studenților sau membrilor personalului în cadrul Erasmus+.

Aflați mai multe

Contractul de studii

Definește programul de studiu sau de stagiu pe care trebuie să îl urmeze persoana respectivă. El trebuie să fie semnat atât de organizația de trimitere și de organizația gazdă, cât și de student sau stagiar.

Aflați mai multe

Contractul de mobilitate

Descrie programul de predare sau de formare pe care trebuie să îl respecte un membru al personalului. El trebuie să fie semnat atât de organizația de trimitere și de organizația gazdă, cât și de persoana în cauză.

Aflați mai multe


Cartele de mobilitate

Carta Erasmus+ pentru mobilitate în învățământul profesional și tehnic (VET) are scopul de a încuraja organizațiile care au dovedit că au capacitatea de a organiza activități de mobilitate în acest domeniu pentru cursanți și pentru cadrele didactice să continue să își dezvolte strategiile europene de internaționalizare.

Aflați mai multe


Standardele de calitate Erasmus pentru proiectele de mobilitate: educația adulților, educația și formarea profesională și educația școlară

Acest document detaliază principiile de bază și bunele practici legate de asigurarea unor standarde ridicate de calitate pentru proiectele de mobilitate din aceste domenii.

Aflați mai multe


Standarde de calitate pentru cursurile din cadrul Acțiunii-cheie 1 (mobilitatea în scopul învățării)

Acoperă informarea și transparența, conținutul, metodele pedagogice și alte aspecte.

Aflați mai multe


Setul de informații privind activitățile de voluntariat Erasmus+

Informații destinate organizațiilor și persoanelor care participă la Serviciul european de voluntariat în cadrul Erasmus+.

Aflați mai multe

Broșura Erasmus+ pentru școli

Această broșură explică ce poate oferi programul Erasmus+ școlilor.

Aflați mai multe


Mobilitatea internațională a creditelor Erasmus+ – Ghid pentru instituțiile de învățământ superior

Ghidul își propune să ajute instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere să-și implementeze proiectul de mobilitate internațională a creditelor, de la solicitare până la raportul final. Oferă informații cu privire la principalele documente, norme și orientări pe care organizațiile interesate trebuie să le cunoască.

Aflați mai multe

Incluziune pentru studenții și cadrele din învățământul superior cu probleme de sănătate fizică sau mintală

Citiți recomandările pentru instituțiile de învățământ superior și agențiile naționale cu privire la integrarea studenților și a cadrelor din învățământul superior care au probleme de sănătate fizică sau mintală:

Distribuie această pagină