Documente pentru candidați

Au fost prevăzute diferite tipuri de documente pentru persoanele și organizațiile care doresc să participe la programul Erasmus+.

Formulare de cerere tip

Modelele de formulare de cerere pe care trebuie să le completeze solicitanții care doresc să participe la activități sprijinite de programul Erasmus+. Pentru a fi considerate eligibile, formularele de cerere trebuie completate corespunzător și transmise Agenției naționale sau Agenției Executive până la termenul indicat în cererile de propuneri respective.

Detalii

Sistemul european de credite transferabile (ECTS)

ECTS este un sistem de credite conceput pentru a-i ajuta pe studenți să se mute mai ușor dintr-o țară în alta.

Detalii

Modele de acord de grant

Modelele de acord de grant care vor fi semnate cu beneficiarii finanțării Erasmus+.

Detalii

Contractul de studii

Definește programul de studiu sau de stagiu pe care trebuie să îl urmeze persoana respectivă. El trebuie să fie semnat atât de organizația de trimitere și de organizația gazdă, cât și de student sau stagiar.

Detalii

Carta Universitară Erasmus

Document care prezintă cadrul general al activităților de cooperare care trebuie realizate de o instituție de învățământ superior în cadrul Erasmus+.

Detalii

Contractul de mobilitate

Descrie programul de predare sau de formare pe care trebuie să îl respecte un membru al personalului. El trebuie să fie semnat atât de organizația de trimitere și de organizația gazdă, cât și de persoana în cauză.

Detalii

Acordul interinstituțional

Aceste acorduri sunt convenite de instituțiile de învățământ superior care propun activități de mobilitate studenților sau membrilor personalului în cadrul Erasmus+.

Detalii

Setul de informare privind Serviciul european de voluntariat

Informații destinate organizațiilor și persoanelor care participă la Serviciul european de voluntariat în cadrul Erasmus+.

Detalii

Carta studentului

Document trimis studenților selectați în cadrul Erasmus+, care îi informează în legătură cu drepturile și obligațiile care le revin pe parcursul șederii în străinătate.

Detalii

Mobilitatea internațională a creditelor - recomandări pentru instituțiile de învățământ superior (numai în limba engleză)

Scurt ghid pentru universități selectate din țările partenere (numai în limba engleză)

Ghid privind modificările aduse acordurilor de mobilitate internațională a creditelor (numai în limba engleză)

Recomandări privind integrarea în programul Erasmus+ a studenților și a personalului didactic cu probleme de sănătate fizică sau psihică.

Distribuie această pagină