Formulieren en documentatie

Meedoen aan Erasmus+? Hier vindt u de nodige achtergrondinformatie en modelformulieren.

Aanvraagformulieren

Modelformulieren voor activiteiten in het kader van Erasmus+. Om voor steun in aanmerking te komen, moet u de formulieren volledig invullen en binnen de termijn (zie de oproep tot het indienen van voorstellen) bij het nationaal of uitvoerend agentschap indienen.

Meer informatie

Europees studiepuntensysteem (ECTS)

Dankzij het ECTS kunnen studenten makkelijker in verschillende landen studeren.

Meer informatie

Modelsubsidieovereenkomsten

Modellen van de subsidieovereenkomsten. Moeten worden ondertekend door begunstigden van Erasmus+-subsidie.

Meer informatie

Leerovereenkomst

Beschrijving van het studie- of stageprogramma dat de deelnemer moet volgen. Moet worden ondertekend door de uitzendende en de ontvangende organisatie, en door de student of stagiair zelf.

Meer informatie

Erasmus-handvest voor hoger onderwijs

Document met de algemene beginselen voor samenwerking die instellingen voor hoger onderwijs bij deelname aan Erasmus+ moeten onderschrijven.

Meer informatie

Mobiliteitsovereenkomst

Beschrijving van het les- of opleidingsprogramma voor deelnemende personeelsleden. Moet worden ondertekend door de uitzendende en de ontvangende organisatie, en door het personeelslid zelf.

Meer informatie

Interinstitutionele overeenkomst

Overeenkomst tussen instellingen voor hoger onderwijs die voor hun studenten of personeelsleden mobiliteit organiseren in het kader van Erasmus+.

Meer informatie

Infokit Europees vrijwilligerswerk

Pakket met de nodige informatie voor vrijwilligers en organisaties die deelnemen aan Europees vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Handvest van het Europees vrijwilligerswerk

Document met de belangrijkste normen en waarden voor organisaties die Europees vrijwilligerswerk organiseren binnen Erasmus+.

Meer informatie

Studentenhandvest

Document met de rechten en plichten van studenten die zijn geselecteerd voor Erasmus+.

Meer informatie

In het buitenland behaalde studiepunten (tips voor onderwijsinstellingen) (alleen in het Engels)

Gids voor deelnemende hogeronderwijsinstellingen in partnerlanden (alleen in het Engels)

Gids over wijzigingen i.v.m. in het buitenland behaalde studiepunten (alleen in het Engels)

Erasmus+ en de inclusie van studenten en personeelsleden met een beperking: aanbevelingen

Deel deze pagina