Formulieren en documentatie

Meedoen aan Erasmus+? Hier vindt u de nodige achtergrondinformatie en modelformulieren.

Aanvraagformulieren

Modelformulieren voor activiteiten in het kader van Erasmus+. Om voor steun in aanmerking te komen, moet u de formulieren volledig invullen en binnen de termijn (zie de oproep tot het indienen van voorstellen) bij het nationaal of uitvoerend agentschap indienen.

Meer informatie

Modelsubsidieovereenkomsten

Modellen van de subsidieovereenkomsten. Moeten worden ondertekend door begunstigden van Erasmus+-subsidie.

Meer informatie

Gidsen voor aanvragers en begunstigden

Gidsen over het gebruik van IT-systemen voor aanvragers en begunstigden

Meer informatie


Erasmus+-handvest voor hoger onderwijs

Document met de algemene beginselen voor samenwerking die instellingen voor hoger onderwijs bij deelname aan Erasmus+ moeten onderschrijven.

Meer informatie

Erasmus+-studentenhandvest

Document met de rechten en plichten van studenten die zijn geselecteerd voor Erasmus+.

Meer informatie

Europees studiepuntensysteem (ECTS)

Het ECTS is een Europees studiepuntensysteem dat het studenten makkelijker maakt om in verschillende landen te studeren.

Meer informatie

Interinstitutionele overeenkomst

Overeenkomst tussen instellingen voor hoger onderwijs die voor hun studenten of personeelsleden mobiliteit organiseren in het kader van Erasmus+.

Meer informatie

Leerovereenkomst

Beschrijving van het studie- of stageprogramma dat de deelnemer moet volgen. Moet worden ondertekend door de uitzendende en de ontvangende organisatie, en door de student of stagiair zelf.

Meer informatie

Mobiliteitsovereenkomst

Beschrijving van het les- of opleidingsprogramma voor deelnemende personeelsleden. Moet worden ondertekend door de uitzendende en de ontvangende organisatie, en door het personeelslid zelf.

Meer informatie


Mobiliteitshandvesten

Het BOO-mobiliteitshandvest van Erasmus+ moet organisaties die hebben aangetoond dat zij kwalitatief hoogstaande mobiliteit voor leerlingen en lesgevers in beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) aanbieden, aanmoedigen hun Europese internationalisering verder uit te bouwen.

Meer informatie


Kwaliteitsnormen voor Erasmus

Organisaties die mobiliteitsactiviteiten uitvoeren, moeten zich houden aan een gemeenschappelijke reeks kwaliteitsnormen voor Erasmus. Dit document bevat basisbeginselen, goede managementpraktijken en andere richtsnoeren.

Meer informatie


Kwaliteitsnormen voor mobiliteitsprojecten in het kader van Erasmus: volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en schoolonderwijs.

Dit document bevat de basisbeginselen en goede praktijken voor de kwaliteitsnormen voor mobiliteitsprojecten.

Meer informatie


Kwaliteitsnormen voor cursussen in het kader van kernactie 1 (individuele leermobiliteit)

Kwaliteitsnormen met betrekking tot informatie en transparantie, inhoud, didactiek en andere zaken.

Meer informatie


Informatiepakket vrijwilligersactiviteiten in het kader van Erasmus+

Pakket met de nodige informatie voor vrijwilligers en organisaties die deelnemen aan Europees vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Brochure Erasmus+ voor scholen

In deze brochure wordt uitgelegd wat Erasmus+ is en wat scholen ermee kunnen doen.

Meer informatie


In het buitenland behaalde studiepunten - Handboek voor onderwijsinstellingen

Dit handboek is bedoeld om instellingen voor hoger onderwijs in deelnemende landen te adviseren over hoe zij met in het buitenland behaalde studiepunten kunnen omgaan. Het bevat informatie over de belangrijkste documenten, regels en richtsnoeren.

Meer informatie

Inclusie van studenten en personeelsleden met een beperking in het hoger onderwijs

Aanbevelingen voor instellingen voor hoger onderwijs en nationale agentschappen over de inclusie van studenten met een beperking:

Deel deze pagina