Dokumenti za podnositelje prijave

Za pojedinačne sudionike i organizacije sudionice programa Erasmus+ postoje razni popratni dokumenti.

Tipovi obrazaca za podnošenje prijava

Predlošci obrazaca za podnošenje prijava koje trebaju ispuniti podnositelji koji žele sudjelovati u aktivnostima u okviru programa Erasmus+. Kako bi se smatrali prihvatljivima, obrasci za podnošenje prijava moraju se propisno ispuniti i dostaviti nacionalnoj agenciji ili Izvršnoj agenciji unutar rokova određenih u pojedinačnim pozivima na podnošenje prijedloga.

Saznajte više

Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS)

ECTS je bodovni sustav namijenjen jednostavnijem kretanju studenata između različitih zemalja.

Saznajte više

Predlošci ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Predlošci ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kakvi se potpisuju s korisnicima programa Erasmus+.

Saznajte više

Ugovor o učenju

U ugovoru o učenju utvrđuje se program studija/pripravništva u kojem sudjeluje student. Moraju ga potpisati organizacija pošiljateljica, organizacija primateljica i student/pripravnik.

Saznajte više

Povelja Erasmus za visoko obrazovanje

Dokument u kojem se utvrđuje opći okvir za aktivnosti suradnje koje trebaju poduzeti ustanove visokog obrazovanja koje sudjeluju u programu Erasmus+.

Saznajte više

Ugovor o mobilnosti

U ugovoru o mobilnosti utvrđuje se program poučavanja ili pripravništva u kojem sudjeluje član osoblja. Moraju ga potpisati organizacija pošiljateljica, organizacija primateljica i član osoblja.

Saznajte više

Međuinstitucijski sporazum

Te sporazume utvrđuju ustanove visokog obrazovanja koje sudjeluju u programu Erasmus+ za aktivnosti mobilnosti studenata ili osoblja.

Saznajte više

Informacijski paket o Europskoj volonterskoj službi

Paket s informacijama potrebnima za sudjelovanje u programu Erasmus+ namijenjen organizacijama i pojedincima.

Saznajte više

Povelja Europske volonterske službe

Dokument u kojem se utvrđuju temeljne vrijednosti i standardi koji se očekuju od organizacija sudionica u aktivnostima Europske volonterske službe u okviru programa Erasmus+.

Saznajte više

Studentska povelja

Dokument za studente odabrane za sudjelovanje u programu Erasmus+ s informacijama o njihovim pravima i obvezama tijekom sudjelovanja u programu.

Saznajte više

Savjeti za ustanove visokog obrazovanja koja se prijavljuju za međunarodnu mobilnost bodova (dostupno samo na engleskom jeziku)

Kratki vodič za odabrane ustanove visokog obrazovanja u partnerskim zemljama (dostupno samo na engleskom jeziku)

Vodič za izmjene sporazuma o međunarodnoj mobilnosti bodova (dostupno samo na engleskom jeziku)

Preporuke za uključivanje studenata i osoblja s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama u program Erasmus+

Podijelite ovu stranicu