Hakemusten oheisasiakirjat

Erasmus+ -ohjelman hankkeisiin osallistuvat henkilöt ja organisaatiot tarvitsevat erilaisia oheisasiakirjoja.

Hakulomakemallit

Erasmus+ -ohjelmasta tukea saavien toimien hakulomakemallit. Jos haluat osallistua hankkeeseen, täytä siihen liittyvät hakulomakkeet ja lähetä ne Erasmus+ -ohjelman kansalliseen toimistoon tai EU:n koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirastoon. Hakemusten määräaika ilmoitetaan hanketta koskevassa ehdotuspyynnössä.

Lisätietoa

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä (ECTS)

ECTS-järjestelmä helpottaa opiskelijoiden siirtymistä maasta toiseen.

Lisätietoa

Tukisopimusmallit

Erasmus+ -tuensaajien kanssa tehtävien sopimusten mallit.

Lisätietoa

Opintosopimus

Sopimus, joka sisältää opiskelijan ulkomaanjaksoa varten laaditun opinto- tai harjoitteluohjelman. Sen allekirjoittavat sekä opiskelija/harjoittelija että lähettävä ja vastaanottava organisaatio.

Lisätietoa

Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja

Erasmus+ -ohjelman tuella tapahtuvan korkeakouluyhteistyön puiteasiakirja.

Lisätietoa

Liikkuvuussopimus

Sopimus, joka sisältää organisaation työntekijän ulkomaanjaksoa varten laaditun opetus- tai kouluttautumisohjelman. Sen allekirjoittavat sekä työntekijä että lähettävä ja vastaanottava organisaatio.

Lisätietoa

Korkeakoulujen välinen sopimus

Erasmus+ -ohjelman tuella tapahtuvien korkeakouluopiskelijoiden ja/tai -henkilöstön ulkomaanjaksojen puitesopimus.

Lisätietoa

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun tietopaketti

Hyödyllisiä esitteitä ja tiedotteita henkilöille ja organisaatioille, jotka osallistuvat vapaaehtoishankkeisiin Erasmus+ -ohjelman puitteissa.

Lisätietoa

Opiskelijan peruskirja

Asiakirja, jossa vahvistetaan Erasmus+ -vaihtoon osallistuvien opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet.

Lisätietoa

Opintosuorituksiin liittyvä kansainvälinen liikkuvuus – ohjeita hakijakorkeakouluille (vain englanniksi)

Opintosuorituksiin liittyvä kansainvälinen liikkuvuus – opas kumppanimaiden korkeakouluille (vain englanniksi)

Opintosuorituksiin liittyvä kansainvälinen liikkuvuus – ohjeet sopimuksiin tehtäviä muutoksia varten (vain englanniksi)

Suosituksia: erityistarpeisten opiskelijoiden ja henkilöstön osallistuminen Erasmus+ ‑ohjelmaan

Jaa tämä sivu