Dokumendid taotlejatele

Programmi Erasmus+ raames on üksikisikutele ja organisatsioonidele koostatud mitmeid täiendavaid dokumente.

Taotluste näidisvormid

Sellelt lehelt leiate programmi Erasmus+ toetatavas tegevuses osalemise taotluste näidisvormid. Toetuse saamiseks tuleb taotluse vorm nõuetekohaselt täita ja esitada konkreetses konkursikutses märgitud tähtajaks riiklikule büroole või rakendusametile.

Lisateave

Euroopa ainepunktisüsteem (ECTS)

ECTS on ainepunktisüsteem, mille eesmärk on muuta eri riikide vahel liikumine üliõpilaste jaoks lihtsamaks.

Lisateave

Toetuslepingute näidised

Näidised toetuslepingutest, mis allkirjastatakse Erasmus+ toetusesaajatega.

Lisateave

Õppeleping

Selles on kindlaks määratud õppe- või praktikaprogramm, mida üliõpilane peab järgima. Selle peavad allkirjastama nii saatev kui ka vastuvõttev organisatsioon ning samuti üliõpilane või praktikant.

Lisateave

Erasmuse kõrgharidusharta

Selles dokumendis on esitatud üldine koostööalase tegevuse raamistik, millest kõrgkool peab Erasmus+ raames juhinduma.

Lisateave

Liikuvusleping

Selles on kindlaks määratud õpetamis- või koolitusprogramm, mida töötaja peab järgima. Selle peavad allkirjastama nii saatev kui ka vastuvõttev organisatsioon ning samuti töötaja.

Lisateave

Kõrgkoolidevaheline leping

Programmis Erasmus+ osalevad kõrgkoolid sõlmivad need lepingud üliõpilaste või töötajate õpirände korraldamiseks.

Lisateave

Euroopa vabatahtliku teenistuse teabematerjalid

Teabekogumik, mille eesmärk on pakkuda Erasmus+ kaasatud organisatsioonidele ja üksikisikutele vabatahtlikus tegevuses osalemiseks vajalikku teavet.

Lisateave

Euroopa vabatahtliku teenistuse harta

Selles dokumendis on esitatud põhiväärtused ja -standardid, mida peavad järgima need organisatsioonid, kes osalevad Erasmus+ raames EVTga seotud tegevuses.

Lisateave

Üliõpilase harta

Programmis Erasmus+ osalemiseks välja valitud üliõpilased saavad selle dokumendi, kus on esitatud nende õigused ja kohustused Erasmus+ perioodi ajal.

Lisateave

Juhised ainepunktide omandamisega seotud rahvusvahelist liikuvust taotlevatele kõrgkoolidele (ainult inglise keeles)

Lühijuhend partnerriikide väljavalitud kõrgkoolidele (ainult inglise keeles)

Juhised ainepunktide omandamisega seotud rahvusvahelise liikuvuse lepingute kohta (ainult inglise keeles)

Soovitused füüsiliste-, vaimsete- või tervisega seotud erivajadustega üliõpilaste või kõrgharidustöötajate kaasamiseks Erasmus+ programmi

Jaga seda lehte