Dokumenter til ansøgere

Der findes en række relevante dokumenter vedrørende Erasmus+ for både enkeltpersoner og organisationer.

Modeller for ansøgningsskemaer

Modeller til de ansøgningsformularer, som skal udfyldes af ansøgere, der ønsker at deltage i aktiviteter, der støttes af Erasmus+. For at blive anset som deltagerberettiget skal du udfylde ansøgningsformularerne korrekt og indsende dem til det nationale kontor eller forvaltningsorganet inden for de frister, der er fastsat i de enkelte indkaldelser.

Læs mere

Det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS)

ECTS er et meritsystem, der har til formål at gøre det lettere for studerende at bevæge sig mellem forskellige lande.

Læs mere

Modeller for tilskudsaftaler

Modeller for tilskudsaftaler, der skal underskrives sammen med modtagerne af tilskud fra Erasmus+.

Læs mere

Uddannelsesaftale

Aftale, der skitserer det uddannelsesprogram eller den praktik, en studerende skal gennemgå. Den skal underskrives af hjem- og værtsorganisationerne samt af den studerende eller praktikanten.

Læs mere

Erasmus-chartret for videregående uddannelse

Et dokument, som skitserer den overordnede ramme for de samarbejdsaktiviteter, en videregående uddannelsesinstitution gennemfører under Erasmus+.

Læs mere

Mobilitetsaftale

Aftale, der fastlægger det undervisning- eller uddannelsesprogram, som en ansat skal følge. Den skal underskrives af hjem- og værtsorganisationerne samt af den ansatte.

Læs mere

Aftaler mellem institutioner

Aftaler, der indgås mellem videregående uddannelsesinstitutioner, som deltager i mobilitetsaktiviteter for studerende og ansatte under Erasmus+.

Læs mere

Den europæiske volontørtjenestes infopakke

En pakke med de nødvendige informationer om frivilligt arbejde for organisationer og enkeltpersoner, som deltager i Erasmus+.

Læs mere

Chartret for Den Europæiske Volontørtjeneste

Et dokument om de grundlæggende værdier og standarder, som forventes overholdt af de organisationer, der deltager i den europæiske volontørtjenestes aktiviteter under Erasmus+.

Læs mere

Chartret for studerende

Et dokument, som gives til studerende, der udvælges til at deltage i Erasmus+, og som informerer dem om deres rettigheder og pligter under deres ophold.

Læs mere

Information for videregående uddannelsesinstitutioner, der søger om international meritoverførsel (findes kun på engelsk)

Hurtig vejledning for udvalgte videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande (findes kun på engelsk)

Vejledning om ændringer af internationale meritoverførselsaftaler (findes kun på engelsk)

Anbefalinger om inklusion af højere læreanstalters studerende og personale med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer i Erasmus+

Del denne side