Erasmusstadgan för yrkesutbildning

Praktisk handledning om strategisk internationalisering inom yrkesutbildning (bara på engelska)

Erasmusstadgan för yrkesutbildning

Erasmusstadgan för utbyten inom yrkesutbildning ska uppmuntra organisationer som med gott resultat har anordnat utbytesprojekt för elever och personal att vidareutveckla sina strategier för internationalisering. Europeisk internationalisering handlar inte bara om att främja lärande i ett annat land, utan även om att organisationerna ska ha en mer internationell inriktning. Det kan till exempel vara att arbeta i nätverk med organ i andra länder, uppmuntra elever och personal att lära sig andra språk eller att se längre än till bara de nationella strategierna för yrkesutbildning.

Kartan över innehavare av Erasmusstadgan ska göra det lättare för organisationer att skapa kontakter och nätverk. De som är intresserade av att anordna student- och personalutbyten kan använda kartan för att hitta partner och upprätta samarbeten.

Kartan innehåller uppgifter om 640 innehavare av Erasmusstadgan för yrkesutbildning i de länder som deltog i KA1-utbytesprojekt 2015 och 2016 (uppgifterna uppdaterades den 20 mars 2017).

Karta
 

Förklaring till kartan

Här finns förklaringar för att lättare förstå kartan:

 • Startvyn:
  • KARTAN
   Ingen information visas i startvyn.
  • LÄNDER
   Välj ett land för att se hur många innehavare av Erasmusstadgan som finns där.
 • KLUSTER
  Ett nummer i en cirkel anger antalet innehavare i det området. Klicka på cirkeln för att zooma in.
 • MARKÖR
  En droppformad markör betyder att där finns en innehavare av stadgan. Klicka på markören och läs mer om den organisationen i rutan till höger.
 • UPPGIFTER
  Uppgifterna om innehavaren av stadgan är färgkodade: rött betyder konsortieledare, blått betyder konsortiemedlem och grönt betyder enskild innehavare.

Använd gärna vårt feedbackformulär för att meddela oss om du får problem med översikten. Ange då själva problemet och vilken webbläsare (och version) du använder samt vilket operativsystem du har.

Uppgifter för varje land

 

 

Dela denna sida