Charty mobility v oblasti OVP

Praktický sprievodca otázkami strategickej internacionalizácie v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania (k dispozícii len v angličtine)

Charty mobility

Charta programu Erasmus+ pre mobilitu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy má povzbudiť organizácie, ktoré v minulosti preukázali kvalitu pri zabezpečovaní mobility odbornej prípravy a vzdelávania (OVP) pre študentov a pracovníkov, aby ďalej rozvíjali svoje stratégie internacionalizácie v rámci Európy. Internacionalizácia na európskej úrovni neznamená len podporu vzdelávania v inej krajine účastniacej sa programu Erasmus+, ale aj vytváranie medzinárodných prístupov zo strany vysielajúcej organizácie, napríklad nadväzovaním kontaktov s orgánmi v iných krajinách, podporou štúdia cudzích jazykov a sledovaním nadnárodných prístupov v oblasti OVP.

Účelom tejto mapy držiteľov charty mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je uľahčiť nadväzovanie kontaktov a vytváranie sietí organizáciami OVP, ktoré majú záujem pripravovať projekty mobility študentov a pracovníkov v oblasti OVP. Ide teda o nástroj na vytváranie partnerstiev.

Na mape sú informácie o 640 držiteľoch charty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy z krajín, ktoré sa zúčastňujú na projektoch mobility v tejto oblasti v rámci kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+ v rokoch 2015 a 2016 (posledná aktualizácia údajov 20/03/2017).

Mapa

O mape

Užitočné tipy, ako čo najefektívnejšie pracovať s mapou:

 • Prvé zobrazenie:
  • MAPA
   Mapa je na začiatku úmyselne prázdna.
  • KRAJINY
   Kliknutím na jednu z krajín sa zobrazí počet držiteľov charty v danej krajine.
 • KLASTRE
  Kruh s číslom označuje počet držiteľov charty v danej oblasti. Ak naň kliknete, mapa sa zväčší.
 • ZNAČKA
  Samostatná značka predstavuje miesto, kde sa nachádza držiteľ charty. Ak na ňu kliknete, zobrazia sa údaje o držiteľovi na paneli vpravo.
 • PODROBNOSTI
  V paneli s podrobnosťami o držiteľovi charty je názov držiteľa odlíšený farebne – červenou: vedúci člen konzorcia, modrou: člen konzorcia a zelenou: samostatný držiteľ charty.

Ak máte ťažkosti so zobrazením mapy, oceníme, ak nás informujete o danom probléme a uvediete typ (a verziu) vášho prehliadača a operačného systému. Použite prosím formulár spätnej väzby.

Údaje podľa krajín

 Results will appear here

Zdieľajte túto stránku