PIA mobilitātes hartas

Praktiski norādījumi par profesionālās izglītības un apmācības (PIA) stratēģisko internacionalizāciju (tikai angļu valodā)

Mobilitātes hartas

“Erasmus+” PIA mobilitātes harta ir paredzēta, lai mudinātu organizācijas, kas iepriekš pierādījušas, ka spēj organizēt kvalitatīvu PIA mobilitāti apguvējiem un mācībspēkiem, plašāk attīstīt savas Eiropas internacionalizācijas stratēģijas. Eiropas internacionalizācija ir ne tikai mācību veicināšana citās programmās “Erasmus+” valstīs, bet arī starptautisku pieeju pilnveidošana visā nosūtošajā organizācijā, piemēram, veidojot tīklus ar struktūrām citās valstīs, veicinot svešvalodu apgūšanu un raugoties plašāk par valsts profesionālās izglītības un apmācības pieejām.

PIA hartas dalībnieku kartes mērķis ir atvieglot PIA organizāciju, kuras vēlas veidot projektus PIA apguvēju un mācībspēku mobilitātes jomā, saziņu un tīklošanos; tādējādi tas ir arī rīks partnerību veidošanai.

Kartē ir redzama informācija par 640 PIA hartas dalībniekiem valstīs, kas ir iesaistītas “Erasmus+” 1. pamatdarbības PIA mobilitātes projektos 2015. un 2016. gadā (karte pēdējoreiz atjaunināta 20.03.2017.).

Karte
 

Skaidrojumi par karti

Te ir daži ieteikumi par to, kā izmantot karti.

 • Sākotnējais skats:
  • KARTE
   Sākumā tajā nav redzama nekāda informācija.
  • VALSTIS
   Uzklikšķiniet uz kādas valsts, lai redzētu hartas dalībnieku skaitu attiecīgajā valstī.
 • KOPAS
  Ja redzat aplīti ar skaitli, tas nozīmē hartas dalībnieku skaitu šajā teritorijā. Uzklikšķiniet, lai teritoriju pietuvinātu.
 • MARĶIERIS
  Hartas dalībnieka atrašanās vieta uz kartes tiek parādīta ar marķieri. Uzklikšķinot uz tā, kartes labajā pusē kļūs redzama informācija par hartas dalībnieku.
 • INFORMĀCIJA
  Informācijā par hartas dalībnieku izmantotā krāsa norāda uz dalībnieka veidu. Sarkanā krāsa – konsorcija vadītājs. Zilā krāsa – konsorcija dalībnieks. Zaļā krāsa – atsevišķs hartas dalībnieks.

Ja jums rodas problēmas, aplūkojot karti, aicinām mūs par tām informēt, kā arī norādīt pārlūku (arī pārlūka versiju) un operētājsistēmu atsauksmju veidlapā.

Dati par valstīm

 

 

Bendrinti šį puslapį