PRM judumo chartijos

Praktinis strateginio tarptautinimo profesinio rengimo ir mokymo (PRM) srityje vadovas (parengtas tik anglų k.)

Judumo chartijos

„Erasmus+“ profesinio rengimo ir mokymo (PRM) judumo chartija siekiama organizacijas, kurios yra pasiekusios kokybiškų rezultatų rengdamos besimokančių asmenų ir darbuotojų judumą PRM srityje, paskatinti toliau plėtoti savo europinę tarptautinimo strategiją. Europinis tarptautinimas – tai ne tik skatinimas mokytis kitoje „Erasmus+“ programos šalyje, bet ir siunčiančiosios organizacijos tarptautinių ryšių plėtra, pavyzdžiui, kuriant tinklus su kitų šalių įstaigomis, skatinant užsienio kalbų mokymąsi ir taikant platesnius negu nacionalinio masto profesinio rengimo ir mokymo metodus.

Šis organizacijų, kurioms suteikta PRM chartija, žemėlapis skirtas PRM organizacijoms, suinteresuotoms rengti profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir jų darbuotojų judumo projektus, kad jos galėtų lengviau bendrauti ir užmegzti naujų ryšių. Tokiu būdu žemėlapis turėtų tapti partnerysčių kūrimo priemone.

Jame pateikiami „Erasmus+“ KA1 PRM judumo projektuose 2015 m. ir 2016 m. dalyvavusių šalių 640 organizacijų, kurioms suteikta PRM chartija, duomenys (atnaujinta 2017-03-20).

Žemėlapis
 

Žemėlapio paaiškinimai

Pateikiame keletą naudingų patarimų, kad žemėlapis jums būtų naudingesnis.

 • Pirminis vaizdas:
  • ŽEMĖLAPIS
   Iš pradžių jame nieko nepažymėta.
  • ŠALYS
   Spustelėjus šalį, bus parodyta, kiek joje yra organizacijų, kurioms suteikta chartija.
 • GRUPĖS
  Jeigu rodomas skritulys su jame įrašytu skaičiumi, tai reiškia, kad toje vietovėje yra tiek organizacijų, kurioms suteikta chartija. Spustelėjus skritulį, vaizdas bus padidintas.
 • ŽYMUO
  Pavieniu žymeniu žymima organizacijos, kuriai suteikta chartija, vieta, spustelėjus tokį žymenį dešinėje pusėje atsidariusiame lange bus parodyti tos organizacijos duomenys.
 • DUOMENYS
  Organizacijų, kurioms suteikta chartija, duomenyse naudojamų spalvų kodų reikšmė: raudona – konsorciumo vadovas, mėlyna – konsorciumo narys, žalia – pavienė organizacija, kuriai suteikta chartija.

Jeigu kyla sunkumų naudotis žemėlapiu, būtume dėkingi, jei mus informuotumėte apie problemą ir naudojamą naršyklę (nepamirškite nurodyti naršyklės versijos ir operacinės sistemos).

Šalių duomenys

 

 

Bendrinti šį puslapį