Χάρτες κινητικότητας ΕΕΚ

Πρακτικός οδηγός για τη στρατηγική διεθνοποίηση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) (διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά)

Χάρτες κινητικότητας

Στόχος του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+ είναι να ενθαρρύνει τους οργανισμούς που έχουν κατά το παρελθόν διακριθεί στην οργάνωση αποδεδειγμένα ποιοτικών δράσεων κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για εκπαιδευομένους και προσωπικό, να αναπτύξουν περαιτέρω τις στρατηγικές διεθνοποίησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διεθνοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αφορά μόνο την προώθηση της μάθησης σε μια άλλη χώρα του προγράμματος Erasmus+, αλλά και τη διαμόρφωση μιας διεθνούς προσέγγισης για τους οργανισμούς αποστολής, π.χ. μέσω της δικτύωσής τους με οργανισμούς σε άλλες χώρες, της προώθησης της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της εφαρμογής μιας εξωστρεφούς στρατηγικής για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σκοπός αυτού του διαδραστικού χάρτη των κατόχων του Χάρτη ΕΕΚ είναι να διευκολύνει την επικοινωνία και τη δικτύωση των οργανισμών ΕΕΚ που επιθυμούν να οργανώσουν σχέδια κινητικότητας εκπαιδευομένων και προσωπικού. Ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσει επίσης ένα εργαλείο για τη δημιουργία συμπράξεων.

Ο διαδραστικός χάρτης περιέχει στοιχεία 640 κατόχων του Χάρτη ΕΕΚ από χώρες που συμμετείχαν σε σχέδια της Βασικής Δράσης 1 «Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων» του προγράμματος Erasmus+ τα έτη 2015 και 2016 (τελευταία επικαιροποίηση δεδομένων: 20/03/2017).

Διαδραστικός χάρτης

Επεξήγηση του διαδραστικού χάρτη

Μερικές χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη δυνατή χρήση του διαδραστικού χάρτη:

 • Αρχική όψη:
  • ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
   Στην αρχή δεν εμφανίζεται σκόπιμα καμία πληροφορία.
  • ΧΩΡΕΣ
   Επιλέγοντας μια χώρα μπορείτε να δείτε τον αριθμό κατόχων του Χάρτη σε αυτή τη χώρα.
 • ΟΜΑΔΕΣ
  Ένας αριθμός μέσα σε έναν κύκλο δείχνει τον αριθμό κατόχων του Χάρτη στη συγκεκριμένη περιοχή. Κάντε κλικ πάνω του για να τον μεγεθύνετε.
 • ΔΕΙΚΤΗΣ
  Η θέση κάθε κατόχου του Χάρτη προσδιορίζεται από έναν δείκτη. Κάνοντας κλικ πάνω στον δείκτη εμφανίζονται στο δεξί πλαίσιο τα στοιχεία του κατόχου του Χάρτη.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Τα στοιχεία του κατόχου του Χάρτη υποδηλώνουν με ξεχωριστό χρώμα την ιδιότητα του κατόχου. Με κόκκινο: συντονιστής κοινοπραξίας, με μπλε: μέλος κοινοπραξίας και με πράσινο: μεμονωμένος κάτοχος του Χάρτη.

Αν έχετε πρόβλημα με την προβολή τ του διαδραστικού χάρτη, ενημερώστε μας αναφέροντας τον φυλλομετρητή (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε μέσω του δελτίου υποβολής σχολίων.

Στοιχεία ανά χώρα

 Results will appear here

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα