Chartret om erhvervsuddannelsesmobilitet

Praktisk vejledning i strategisk internationalisering inden for erhvervsrettede uddannelser (kun på engelsk)

Mobilitetschartre

Chartret for erhvervsuddannelsesmobilitet under Erasmus+ skal tilskynde organisationer, der har dokumenterbare erfaringer med tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for elever og personale på erhvervsuddannelser, til at videreudvikle deres europæiske internationaliseringsstrategier. Europæisk internationalisering består udover at fremme læring i et andet programland i at udvikle internationale tilgange i hele sendeorganisationen, f.eks. ved at have netværkssamarbejde med organer i andre lande, fremme tilegnelse af fremmedsprog og undersøge andre landes tilgang til erhvervsuddannelse.

Formålet med dette kort over indehavere af chartret for erhvervsuddannelsesmobilitet er at lette kontakten og netværkssamarbejdet mellem organisationer, der er interesseret i at arrangere projekter, der omfatter mobilitetsaktiviteter for elever og personale. Kortet er således et værktøj til at danne partnerskaber.

Det viser oplysninger om 640 indehavere af chartret fra de lande, der deltog i KA1-mobilitetsprojekter inden for erhvervsuddannelse under Erasmus+ i 2015 og 2016 (seneste opdatering 20/03/2017).

Kort
 

Om kortet

Her følger en række nyttige tip til at få mest muligt ud af kortet:

 • Startvisning:
  • KORT
   Indeholder med vilje ingen oplysninger til at starte med.
  • LANDE
   Klik på et land for at se antallet charterindehavere i landet.
 • KLYNGER
  Hvis du ser en cirkel med et tal i, betyder det, at der er så mange charterindehavere i området. Klik på cirklen for at zoome ind.
 • MARKØR
  En markør angiver en charterindehavers placering. Hvis du klikker på markøren, åbnes et panel til højre med oplysninger om indehaveren.
 • OPLYSNINGER
  Oplysningerne om indehaverne indeholder farvekoder - rød: leder af et konsortium, blå: medlem af et konsortium og grøn: enkeltstående charterindehaver.

Hvis du har problemer med at se kortet, må du meget gerne gøre os opmærksom på dit problem og angive, hvilken browser (herunder version), og hvilket styresystem du bruger, via feedbackformularen.

Se landeoplysninger

 

 

Del denne side