Certifikáty mobility v odborném vzdělávání a přípravě

Praktická příručka o strategické internacionalizaci v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) (k dispozici pouze v angličtině)

Certifikát mobility

Cílem certifikátu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP) programu Erasmus+ je podpořit organizace, které v minulosti prokázaly kvalitu při zajišťování mobility OVP pro studenty a pracovníky, a pomoci jim dále rozvíjet jejich evropské internacionalizační strategie. Evropská internacionalizace zahrnuje kromě podpory studia v jiné zemi zapojené do programu Erasmus+ také rozvoj mezinárodního aspektu vysílající organizace, například navazováním kontaktů s institucemi v jiných zemích, propagací studia cizích jazyků a hledáním nových možností odborného vzdělávání a přípravy nad vnitrostátní rámec.

Účelem této mapy je usnadnit držitelům certifikátu OVP navazovat kontakty s organizacemi OVP, které projevily zájem o organizaci projektů, do nichž se mohou zapojit studenti odborného vzdělávání a přípravy, a projektů mobility zaměstnanců. Mapa tedy slouží i k vytváření partnerství mezi organizacemi.

Na mapě najdete informace o 640 držitelích certifikátu OVP ze zemí, kteří se účastnily programu Erasmus+, konkrétně projektů v rámci klíčové akce č. 1 mobility OVP v letech 2015 a 2016 (poslední aktualizace: 20.3.2017).

Mapa
 

Jak se v mapě orientovat

Několik tipů, které vám pomohou se v mapě lépe orientovat:

 • První zobrazení:
  • MAPA
   Výchozí nastavení – záměrně prázdné pole.
  • ZEMĚ
   Klikněte na některou ze zemí. Zobrazí se počet držitelů certifikátu OVP v této zemi.
 • KLASTRY
  Číslo v kolečku značí počet držitelů certifikátu v dané oblasti. Kliknutím si údaje přiblížíte.
 • ŠIPKA
  Šipka ukazuje na sídlo držitele certifikátu. Kliknutím na ni se v pravé části zobrazí podrobnosti o držiteli certifikátu.
 • PODROBNOSTI
  Podrobnosti o držiteli certifikátu jsou vyznačeny barvou. Červená: vedoucí konsorcia, Modrá: člen konsorcia, Zelená: samostatný držitel certifikátu

Pokud při čtení v mapě narazíte na problémy, kontaktujte nás. Stačí vyplnit formulář pro zpětnou vazbu a uvést, v čem problém spočívá a jaký internetový prohlížeč jste použili (včetně verze).

Prohlédněte si údaje o jednotlivých zemích

 

 

Sdílej tuto stránku