Харти за мобилност в сферата на ПОО

Практическо ръководство за стратегическата интернационализация в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) (достъпно само на английски)

Харти за мобилност

Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) по програма „Еразъм+“ има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност за учащи и персонал от сферата на ПОО, да доразвият своите стратегии за европейска интернационализация. Освен насърчаване на обучението в друга страна по програма „Еразъм+“, европейската интернационализация включва развиване на международни подходи в изпращащата организация, например чрез създаване на контакти с органи в други държави, насърчаване на изучаването на чужди езици и разширяване на практиките отвъд националните подходи в областта на ПОО.

Целта на картата с титуляри на Хартата за ПОО е да се улеснят контактите и съвместната работа на организации от сферата на ПОО, които желаят да организират проекти за мобилност на учащи и служители в рамките на ПОО. Ето защо тя е ефикасен инструмент за създаване на партньорства.

Картата съдържа данни за 640 титуляри на Хартата за ПОО от държави, които участват през 2015 г. и 2016 г. в проекти за мобилност в ПОО по ключово действие 1 на програма „Еразъм+“ (последна актуализация на данните 20.3.2017 г.).

Карта

За картата

Ето някои полезни съвети, за да извлечете максимална полза от тази карта:

 • Начален изглед:
  • КАРТА
   Първоначално картата нарочно не съдържа никакви данни.
  • ДЪРЖАВИ
   Изберете държава, за да видите броя на титулярите на Хартата в тази държава.
 • КЛЪСТЕРИ
  Ако видите кръг с цифра в него, тя показва броя на титулярите на Хартата в съответната област. Щракнете върху кръга, за да увеличите изображението и да видите подробностите.
 • МАРКЕР
  Единичният маркер указва местоположението на даден титуляр на Хартата, а като щракнете върху маркера вдясно на екрана ще се покажат данните за съответния титуляр.
 • ДАННИ
  Данните за титулярите на Хартата съдържат цветови кодове: червен — ръководител на консорциум; син — член на консорциум и зелен — самостоятелен титуляр на Хартата.

Ако изпитвате затруднения при визуализирането на картата, ще сме ви благодарни, ако ни информирате за вашия проблем чрез формуляра за коментари, като посочите вашия браузър (включително версията) и операционната система.

Данни за държавите

 Results will appear here

Споделете тази страница