Erasmusstadgan för studerande

Du som ska studera eller praktisera utomlands med Erasmus+ får ett exemplar av Erasmusstadgan för studerande från din institution. Stadgan beskriver dina rättigheter och skyldigheter, dvs. vad du har rätt till och vad som förväntas av dig under utbytet.

Där står bl.a. att du har rätt till gratis undervisning och att studierna eller praktiken ska tillgodoräknas i sin helhet. I stadgan anges också dina skyldigheter som Erasmusstudent gentemot din egen institution och det lärosäte eller företag som tar emot dig.

Ladda ner Erasmusstadgan

(Övriga översättningar kommer snart)

 

Information och kontakt

Vänd dig till din institution om du vill veta mer om ett visst utbyte mellan olika institutioner. Du kan också kontakta programkontoret i ditt land eller ett nationellt Erasmuskontor i ett partnerland.

 

Dela denna sida