Charta študenta Erasmus+

Chartu študenta Erasmus+ poskytne každému študentovi, ktorý bol vybratý na účasť v programe Erasmus+, jeho vysielajúca univerzita alebo vysokoškolská inštitúcia. V charte študenta sa uvádzajú práva a povinnosti študentov zúčastnených na programe Erasmus+. Obsahuje informácie pre študentov programu Erasmus+ o tom, na čo majú nárok a čo sa od nich očakáva počas ich študijného pobytu a/alebo stáže.

V charte študenta Erasmus+ sa uvádzajú najmä základné práva študentov programu Erasmus+, napríklad bezplatná výučba a úplné uznanie štúdia alebo stáže v zahraničí. V charte sú takisto zahrnuté hlavné povinnosti študentov programu Erasmus+, ktorí tak majú stručný prehľad o povinnostiach voči vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania alebo prijímajúceho podniku.

Stiahnite si chartu študenta Erasmus+ v anglickom jazyku:

(preklady budú čoskoro k dispozícii)

 

Informácie a kontakty

Takisto sa môžete skontaktovať so študijným oddelením vašej univerzity alebo vysokej školy, kde vám poskytnú podrobnejšie informácie o výmenách medzi inštitúciami. V prípade ďalších otázok sa obráťte na vašu národnú agentúru Erasmus+ alebo národný úrad Erasmus+ v niektorých partnerských krajinách.

 

Zdieľajte túto stránku