Carta studentului Erasmus+

După selecție, fiecare student Erasmus+ primește o cartă a studentului Erasmus+ din partea universității sau a instituției de învățământ superior de origine. Această cartă conține drepturile și obligațiile studenților care participă la programul Erasmus+. De asemenea, îi informează pe aceștia cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au pe durata studiilor și/sau a stagiului în străinătate.

În mod special, carta studentului Erasmus+ prezintă principalele drepturi ale studenților Erasmus+, cum ar fi gratuitatea studiilor și a stagiilor în străinătate și recunoașterea deplină a acestora. Carta prevede, de asemenea, principalele obligații ale studenților Erasmus+ față de instituția/întreprinderea de origine și cea gazdă.

Descărcați mai jos carta studentului Erasmus+ în limba engleză:

(traducerile vor fi disponibile în curând)

 

Informații și date de contact

Puteți contacta, de asemenea, secretariatul colegiului sau universității dumneavoastră pentru detalii despre schimburile între instituții. Dacă aveți întrebări suplimentare, contactați Agenția națională Erasmus+ sau birourile naționale Erasmus+ disponibile în anumite țări partenere.

 

Distribuie această pagină