Erasmus+-studentenhandvest

Als je aan Erasmus+ deelneemt, ontvang je na je selectie een Erasmus+-studentenhandvest van je universiteit of hogeschool. Hierin staan je rechten en plichten als Erasmus+-student beschreven. Zo weet je wat je kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht tijdens je studie en/of stage in het buitenland.

Je hebt met name recht op gratis onderwijs en de volledige erkenning van je studie of stage. Het handvest vermeldt ook beknopt wat je belangrijkste verplichtingen zijn ten aanzien van de uitzendende en de ontvangende instelling/onderneming.

Dowload het Erasmus+-studentenhandvest hieronder in het Engels:

(vertalingen volgen binnenkort)

 

Informatie en contact

Je kunt ook contact opnemen met het inschrijvingskantoor van je universiteit of hogeschool voor informatie over specifieke uitwisselingen met andere instellingen. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met het Erasmus+-agentschap of het Erasmus+-kantoor in jouw land.

 

Deel deze pagina