„Erasmus+“ studento chartija

Kiekvienam programoje „Erasmus+“ atrinktam dalyvauti studentui siunčiantysis universitetas arba kita aukštojo mokslo įstaiga suteiks „Erasmus+“ studento chartiją. Studento chartijoje pabrėžiamos programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių studentų teisės ir pareigos. Joje informuojama, kokias teises turi programoje „Erasmus+“ dalyvaujantys studentai ir ko iš jų tikimasi studijų arba stažuotės užsienyje laikotarpiu.

Visų pirma „Erasmus+“ studento chartijoje išdėstytos pagrindinės studento teisės, pvz., nemokamos mokymo paslaugos ir visapusiškas studijų arba stažuočių užsienyje pripažinimas. Chartijoje taip pat glaustai nurodomos pagrindinės programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių studentų pareigos tiek juos siunčiančios, tiek priimančios aukštojo mokslo įstaigos arba įmonės atžvilgiu.

Parsisiųsdinkite „Erasmus+“ studento chartiją anglų kalba:

(vertimai bus pateikti netrukus)

 

Informacija ir kontaktai

Daugiau informacijos apie konkrečius mainus tarp įstaigų jums gali suteikti jūsų universiteto arba kolegijos skyriuje, kuris atsako už judumo reikalus. Jei turėtumėte kitų klausimų, kreipkitės į savo „Erasmus+“ nacionalinę agentūrą arba tam tikrose šalyse partnerėse veikiančius nacionalinius „Erasmus+“ biurus.

 

Bendrinti šį puslapį