Studentska povelja Erasmus+

Svaki će student sudionik u programu Erasmus+ nakon odabira dobiti Studentsku povelju Erasmus+ od sveučilišta ili ustanove visokog obrazovanja koji ga šalju. U Studentskoj su povelji istaknuti prava i obveze studenata koji sudjeluju u programu Erasmus+. U Povelji studenti mogu pronaći informacije o svojim pravima i o tome što se od njih očekuje tijekom upućivanja na studij i/ili pripravnički staž.

U Studentskoj povelji Erasmus+ posebno se navode osnovna prava studenata programa Erasmus+, kao što su besplatna školarina i puno priznavanje studija ili pripravničkog staža u inozemstvu. Poveljom se utvrđuju i glavne obveze studenata programa Erasmus+ te im se pruža jasna predodžba o njihovim dužnostima prema ustanovi visokog obrazovanja ili poduzeću koji ih šalju i onima koji ih primaju.

Preuzmite Studentsku povelju Erasmus+ na engleskom jeziku:

(prijevodi će uskoro biti dostupni)

 

  • Proučite i „Prava mobilnih studenata” (vodič inicijative Mladi u pokretu o pravima mobilnih studenata u Europskoj uniji)

Informacije i podaci za kontakt

Za pojedinosti o određenim razmjenama među institucijama možete se obratiti pisarnici svojeg sveučilišta ili fakulteta. Za dodatne upite obratite se nacionalnoj agenciji za program Erasmus+ ili nacionalnom uredu za Erasmus+, koji je dostupan u određenim partnerskim zemljama.

 

Podijelite ovu stranicu