Porozumienie o mobilności

Porozumienie o mobilności określa program zajęć, jaki ma zostać zrealizowany podczas wykładów lub szkoleń. Program musi zostać zatwierdzony przez pracownika uczelni, uczelnię wysyłającą oraz uczelnię lub organizację przyjmującą pracownika uczelni.

Porozumienie o mobilności określa elementy programu wykładów lub szkoleń za granicą i podkreśla wspólną odpowiedzialność instytucji lub organizacji wysyłającej oraz instytucji lub organizacji przyjmującej za jakość tego programu.

Podziel się tą stroną