Συμφωνία κινητικότητας

Η συμφωνία κινητικότητας καθορίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας / κατάρτισης που πρέπει να ακολουθηθεί και εγκρίνεται από το μέλος του προσωπικού και τα ιδρύματα / τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής.

Επίσης, καθορίζει το περιεχόμενο της περιόδου διδασκαλίας / κατάρτισης στο εξωτερικό και δίνει έμφαση στην αμοιβαία ευθύνη για την ποιότητα των δράσεων κινητικότητας των ιδρυμάτων/οργανισμών αποστολής και υποδοχής.

  • Συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία
  • Συμφωνία κινητικότητας για κατάρτιση

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα