Interinstitutionella avtal

Interinstitutionella avtal kan ingås mellan minst två universitet eller högskolor och möjliggör utbyten mellan olika grupper av lärosäten.

  • Vid utbyten mellan universitet och högskolor i programländerna måste alla lärosäten vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.
  • Vid utbyten mellan programländer och partnerländer måste lärosätena i programländerna vara anslutna till Erasmusstadgan, medan lärosätena i partnerländerna förbinder sig att följa principerna i stadgan genom det interinstitutionella avtalet.

De lärosäten som undertecknar ett interinstitutionellt avtal förbinder sig att samarbeta kring student- och personalutbyten inom Erasmus+.

Det innebär att de måste organisera och administrera utbytet i enlighet med kraven i Erasmusstadgan och att de åtar sig att skapa förutsättningar för ett givande utbyte.

Lärosätena ska helst underteckna avtalet så fort de har beviljats finansiering för internationellt utbyte, men senast innan utbytet äger rum.

Information och kontakt

Vänd dig till din institution om du behöver mer information. Du kan också kontakta programkontoret i ditt land.

Interinstitutionella avtal mellan programländerna för 2014–2020:

Interinstitutionella avtal mellan programländer och partnerländer för 2014–2020:

Dela denna sida