Acordul interinstituțional

Acordurile interinstituționale pot fi semnate între două sau mai multe instituții de învățământ superior, oferind posibilități de mobilitate între grupări de instituții.

  • În cazul proiectelor de mobilitate care implică universități din țările participante la program, toate universitățile vizate trebuie să fie deținătoare ale Cartei Universitare Erasmus.
  • În cazul proiectelor de mobilitate care implică universități din țările participante la program și din cele partenere, universitățile din țara participantă la program trebuie să dețină Carta Universitară Erasmus, iar universitățile din țara parteneră trebuie să se declare de acord cu principiile Cartei printr-un acord interinstituțional.

Prin semnarea unui acord interinstituțional, instituțiile respective convin să coopereze pentru schimbul de studenți și/sau de personal în cadrul Erasmus+.

Ele se angajează să respecte cerințele de calitate din Carta Universitară Erasmus în toate aspectele legate de organizarea și gestionarea mobilității și convin asupra unei serii de aspecte cantitative și calitative pentru a garanta un nivel ridicat de calitate și de performanță.

Se recomandă ca universitățile din țările participante la program și din țările partenere să semneze acordul odată ce au fost selectate pentru a beneficia de o finanțare pentru proiecte de mobilitate internațională și, în orice caz, înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Informații și date de contact

Puteți contacta secretariatul colegiului sau universității dumneavoastră pentru informații suplimentare. Pentru orice alte întrebări, contactați agenția națională.

Acordul interinstituțional între țările participante la program pentru perioada 2014-2020:

Acordul interinstituțional între țările participante la program și țările partenere pentru perioada 2014-2020:

Distribuie această pagină