Interinstitutionele overeenkomst

Een interinstitutionele overeenkomst is een overeenkomst tussen twee of meer instellingen voor hoger onderwijs over mobiliteit tussen groepen instellingen.

  • Bij mobiliteit tussen twee of meer hogeronderwijsinstellingen uit programmalanden moeten alle deelnemers het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs onderschrijven.
  • Bij mobiliteit tussen instellingen uit programmalanden enerzijds en partnerlanden anderzijds moeten de instellingen uit programmalanden het Erasmushandvest aanvaarden, terwijl die uit de partnerlanden zich er via de interinstitutionele overeenkomst toe moeten verbinden om zich aan dit handvest te zullen houden.

Door de ondertekening van een interinstitutionele overeenkomst spreken de betrokken instellingen af samen te werken bij de uitwisseling van studenten en/of personeelsleden in het kader van Erasmus+.

Zij beloven alle organisatorische kwaliteitseisen van het Erasmus-handvest na te leven en het eens te worden over een reeks kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven om de kwaliteit en impact van de uitwisselingen te waarborgen.

Bij voorkeur sluiten de instellingen deze overeenkomst zodra zij worden geselecteerd, en in ieder geval voordat de uitwisselingen plaatsvinden.

Informatie en contact

Meer informatie kunt u bij het inschrijvingsbureau van uw universiteit of hogeschool krijgen. U kunt ook contact opnemen met het nationale agentschap in uw land.

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden:

Interinstitutionele overeenkomst 2014-2020 tussen programmalanden en partnerlanden:

Deel deze pagina