Međuinstitucijski sporazum

Međuinstitucijske sporazume mogu potpisati dvije ustanove visokog obrazovanja (UVO) ili više njih pa se na taj način omogućuje mobilnost među skupinama ustanova.

  • Za mobilnost među UVO-ima u državama sudionicama u programu, obje ili sve ustanove moraju biti nositeljice Povelje Erasmus za visoko obrazovanje.
  • Za mobilnost među UVO-ima u državama sudionicama u programu i partnerskim državama, UVO-i države sudionice u programu moraju biti nositelji Povelje Erasmus za visoko obrazovanje, a UVO-i partnerske države moraju pristati na načela utvrđena Poveljom potpisivanjem međuinstitucijskog sporazuma.

Potpisivanjem međuinstitucijskog sporazuma uključene ustanove pristaju surađivati radi razmjene studenata i/ili osoblja u okviru programa Erasmus+.

Obvezuju se da će u svim aspektima organizacije i upravljanja mobilnošću ispuniti kriterije kvalitete propisane Poveljom Erasmus za visoko obrazovanje te da će dogovoriti niz kvantitativnih i kvalitativnih mjera radi osiguravanja kvalitetne i učinkovite mobilnosti.

Preporučuje se da UVO-i iz država sudionica u programu i partnerskih država potpišu ovaj Sporazum nakon što su odabrani za financiranje međunarodne mobilnosti, a svakako to trebaju učiniti prije početka mobilnosti.

Informacije i podaci za kontakt

Dodatne informacije potražite u pisarnici nadležnog sveučilišta ili fakulteta. Za dodatne upite obratite se nacionalnoj agenciji.

Međuinstitucijski sporazum za razdoblje od 2014. do 2020. među državama sudionicama u programu:

Međuinstitucijski sporazum za razdoblje od 2014. do 2020. među državama sudionicama u programu i partnerskim državama:

Podijelite ovu stranicu