Korkeakoulujen välinen sopimus

Korkeakoulujen välisiä sopimuksia voidaan tehdä kahden tai useamman korkeakoulun välillä, joten liikkuvuushankkeita voidaan toteuttaa myös korkeakouluryhmittymien kesken.

  • Kun osapuolet ovat ohjelmamaiden korkeakouluja, molemmilla tai kaikilla oppilaitoksilla on oltava korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.
  • Kun osapuolina on sekä ohjelma- että kumppanimaiden korkeakouluja, ohjelmamaiden oppilaitoksilla on oltava korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja ja kumppanimaiden oppilaitosten on sitouduttava peruskirjan periaatteisiin korkeakoulujen välisellä sopimuksella.

Korkeakoulujen välisessä sopimuksessa oppilaitokset sopivat opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen tähtäävästä yhteistyöstä Erasmus+ -ohjelman puitteissa.

Samalla ne sitoutuvat noudattamaan korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirjan laatuvaatimuksia liikkuvuustoimien organisoinnin ja hallinnoinnin yhteydessä. Sopimuksessa sovitaan myös laadullisista ja määrällisistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan liikkuvuushankkeiden laadukkuus ja tuloksellisuus.

Ohjelma- ja kumppanimaiden korkeakoulujen kannattaa tehdä sopimus heti, kun ne valitaan rahoituksen saajiksi, mutta joka tapauksessa ennen kuin hankkeet käytännössä alkavat.

Lisätietoja

Ota yhteyttä oppilaitoksesi liikkuvuustoimista vastaavaan yksikköön tai Erasmus+ -ohjelman kansalliseen toimistoon.

Ohjelmamaiden korkeakoulujen välinen sopimus 2014–2020:

Ohjelma- ja kumppanimaiden korkeakoulujen välinen sopimus 2014–2020:

Jaa tämä sivu