Erasmusstadgan för högre utbildning

 

Erasmusstadgan för högre utbildning innehåller reglerna och riktlinjerna för det europeiska och internationella samarbete som bedrivs av universitet och högskolor inom Erasmus+. Universitet och högskolor i programländerna måste vara anslutna till stadgan för att kunna delta i olika former av utbyten eller i samarbeten för innovation och bra lösningar inom Erasmus+.

I riktlinjerna och handledningen för Erasmusstadgan kan du se vilka krav din institution måste uppfylla. Vi håller också på att ta fram en ny webbplats där du själv kan kontrollera att ni uppfyller kraven (Erasmus Charter for Higher Education: Make it Work for You!).

Universitet och högskolor i partnerländerna behöver inte vara anslutna till stadgan, utan riktlinjerna fastställs i interinstitutionella avtal mellan lärosätena. Stadgan gäller under hela programperioden, dvs. till 2020–2021.

Stadgan på olika språk
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

En ansökningsomgång för att ansluta sig till Erasmusstadgan hålls varje år.

Om ni uppfyller kraven läggs ni in i en lista med godkända lärosäten.

Dela denna sida