Listina Erasmus za terciarno izobraževanje

 

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) določa splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolske ustanove v okviru programa Erasmus+. Pridobitev listine Erasmus je osnovni pogoj za vse visokošolske ustanove iz držav programa Erasmus+, ki želijo v okviru programa sodelovati v učni mobilnosti posameznikov in/ali v partnerstvih na področju inovacij in dobrih praks.

Več informacij o skladnosti z listino Erasmus za terciarno izobraževanje vsebujejo smernice za uporabo listine Erasmus in navodila za spremljanje skladnosti z listino Erasmus. Trenutno pripravljamo spletišče o listini Erasmus za terciarno izobraževanje, ki bo omogočalo tudi spletno samoocenjevanje skladnosti z načeli listine Erasmus./programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/charter-annotated-guidelines_en.pdf

Za visokošolske ustanove v partnerskih državah pogoj glede listine Erasmus ne velja, okvir za kakovost pa v tem primeru temelji na sporazumih med visokošolskimi ustanovami. Listina se podeli za celotno obdobje trajanja programa Erasmus+, in sicer do leta 2020–2021.

Jezikovne različice listine
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Razpis za pridobitev listine Erasmus je objavljen vsako leto.

Na spletišču Izvajalske agencije so navedene tudi visokošolske ustanove, nosilke listine.

Dajte v skupno rabo to stran