Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie

Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie stanovuje všeobecný rámec kvality pre európske a medzinárodné činnosti spolupráce, ktoré môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vykonávať v rámci programu Erasmus+. Udelenie charty je povinné pre všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sídlia v krajine zúčastňujúcej sa programu a majú záujem zapojiť sa do projektov mobility jednotlivcov v oblasti vzdelávania a/alebo spolupráce v oblasti inovácie a osvedčených postupov v rámci programu Erasmus+.

Informácie týkajúce sa dodržiavania podmienok charty nájdete v usmerneniach Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie a v usmerneniach pre monitorovanie.

Sebahodnotenie

Chcete zistiť, ako dobre vaša inštitúcia uplatňuje chartu? Vedúci pracovníci škôl alebo koordinátori programu Erasmus+ môžu využiť nástroj sebahodnotenia charty na zlepšenie výsledkov svojej inštitúcie.

Začnite sebahodnotenie

Charta nie je povinná pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sídliace v partnerských krajinách. V týchto prípadoch sa uplatní rámec kvality stanovený v medziinštitucionálnych dohodách. Charta sa udeľuje na celé trvanie programu Erasmus+ až do akademického roku 2020 – 2021.


Jazykové verzie charty
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR

Výzva na predkladanie návrhov v súvislosti s udelením charty sa bude uverejňovať raz ročne.

K dispozícii je zoznam inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú držiteľmi charty.

Zdieľajte túto stránku