Carta Universitară Erasmus

 

Carta Universitară Erasmus (ECHE) oferă cadrul general de calitate pentru activitățile de cooperare europeană și internațională pe care o instituție de învățământ superior le poate desfășura în cadrul programului Erasmus+. Atribuirea unei carte ECHE este o condiție prealabilă pentru toate instituțiile de învățământ superior din țările participante la program care doresc să se implice în acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul programului Erasmus+.

Dacă doriți să vă asigurați că instituția dumneavoastră respectă pe deplin carta ECHE, consultați orientările ECHE și ghidul de monitorizare ECHE. În curând va fi lansat un nou site, „Erasmus Charter for Higher Education: Make it Work for You!”. Acesta va conține un instrument de autoevaluare care vă va permite să aflați în ce măsură respectați carta ECHE.

În cazul universităților din țările partenere, carta ECHE nu este necesară. Cadrul de calitate va fi stabilit, în schimb, prin acorduri interinstituționale între universități. Carta ECHE se atribuie pe întreaga durată a programului Erasmus+, adică până în 2020-2021.

Versiuni lingvistice ale cartei
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Cererile de propuneri pentru atribuirea cartei ECHE se vor lansa în fiecare an.

Puteți consulta o listă a instituțiilor de învățământ superior care dețin carta ECHE.

Distribuie această pagină