Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)

 

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Informacje o tym, jak zagwarantować zgodność swojej instytucji z kartą Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, można znaleźć w wytycznych dotyczących tej karty oraz w poświęconym jej przewodniku. Trwają prace nad stroną internetową poświęconą karcie Erasmus Charter for Higher Education: Make it Work for You!, na której udostępnione zostanie narzędzie umożliwiające ocenę poziomu zgodności z wymogami karty.

W przypadku instytucji szkolnictwa mających siedzibę w krajach partnerskich karta nie jest wymagana, a ramy jakości oparte są na porozumieniach między instytucjami szkolnictwa wyższego. Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego jest przyznawana na cały czas trwania programu Erasmus+ do roku akademickiego 2020/2021.

Wersje językowe karty
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Zaproszenie do składania wniosków dotyczące karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego będzie ogłaszane co roku.

Lista uczelni posiadających kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego jest publikowana w internecie.

Podziel się tą stroną