Erasmus-handvest voor hoger onderwijs

Het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE) is een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+-programma. Elke hogeronderwijsinstelling in een programmaland die in het kader van Erasmus+ betrokken wil worden bij leermobiliteit voor individuele deelnemers en/of bij samenwerking voor innovatie en goede praktijken, moet een ECHE-erkenning krijgen.

Wilt u weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw instelling het ECHE beter naleeft, lees dan de ECHE-richtsnoeren en de ECHE-monitorgids. We werken aan een speciale website over het gebruik van het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs, waarop u zelf kunt nagaan in hoeverre uw instelling aan het ECHE voldoet.

Hogeronderwijsinstellingen in partnerlanden hoeven het ECHE niet te ondertekenen. Het kwaliteitskader wordt in dit geval vastgelegd in de onderlinge overeenkomsten die de onderwijsinstellingen met elkaar sluiten. De ECHE-erkenning geldt voor de volle duur van het Erasmus+-programma tot 2020-2021.

Taalversies van het handvest:
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Jaarlijks verschijnt er een oproep tot het indienen van aanvragen van de ECHE-erkenning.

Er is ook een lijst van hogeronderwijsinstellingen met een ECHE-erkenning.

Deel deze pagina