„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

 

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje (ECHE) nustatyta bendroji europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurią pagal programą „Erasmus+“ gali vykdyti aukštojo mokslo įstaigos, kokybės sistema. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija yra privaloma visoms programos „Erasmus+“ šalių aukštojo mokslo įstaigoms, norinčioms dalyvauti pagal šią programą vykdomoje individualių asmenų judumo mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimo inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais veikloje.„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

Informacijos apie tai, kaip galima užtikrinti geresnę savo įstaigos atitiktį chartijos reikalavimams, pateikiama „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos gairėse ir „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos stebėjimo gairėse. Kuriama „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijai skirta interneto svetainė. Joje bus pateikiama savęs vertinimo priemonė, kuria naudojantis bus galima įvertinti atitiktį chartijos reikalavimams.„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

Iš šalyse partnerėse esančių aukštojo mokslo įstaigų „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos nereikalaujama. Kokybės sistema bus nustatyta aukštojo mokslo įstaigų tarpinstituciniais susitarimais. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija suteikiama visu programos „Erasmus+“ trukmės laikotarpiu iki 2020–2021 m.„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

Chartija įvairiomis kalbomis
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Kvietimas teikti paraiškas dėl „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos suteikimo bus skelbiamas kasmet.

Aukštojo mokslo įstaigų, kurioms suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija, sąrašas skelbiamas internete.

Bendrinti šį puslapį