Povelja Erasmus za visoko obrazovanje

 

Poveljom Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE) ustanovama visokog obrazovanja pruža se opći kvalitativni okvir djelatnosti za europsku i međunarodnu suradnju u sklopu programa Erasmus+. Dodjela ECHE-a preduvjet je za sve ustanove visokog obrazovanja koje se nalaze u državi sudionici u programu i koje žele sudjelovati u obrazovnoj mobilnosti pojedinaca i/ili suradnji radi ostvarivanja inovacija i dobre prakse u okviru programa Erasmus+.

Kako biste saznali ispunjava li vaša institucija uvjete za dobivanje ECHE-a pogledajte smjernice o ECHE-u, kao i vodič za praćenje ECHE-a. Trenutačno je u izradi internetska stranica pod nazivom Povelja Erasmus za visoko obrazovanje: kako da vam bude od koristi?, a sadržavat će alat za samoprocjenu s pomoću kojeg možete provjeriti ispunjavate li uvjete za dobivanje ECHE-a.

Za ustanove visokog obrazovanja u zemljama partnerima ECHE nije obvezan, a kvalitativni okvir uspostavit će se međuinstitucijskim sporazumima između ustanova visokog obrazovanja. ECHE se dodjeljuje na cijelo razdoblje trajanja programa Erasmus+ do 2020. – 2021.

Jezične verzije Povelje
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu ECHE-a raspisivat će se svake godine.

Dostupan je popis ustanova visokog obrazovanja koje su nositeljice ECHE-a.

Podijelite ovu stranicu