Cairt Ardoideachais Erasmus

 

Is í Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE) an creat cáilíochta ginearálta le haghaidh na ngníomhaíochtaí comhair idirnáisiúnta agus Eorpacha is féidir le hinstitiúid ardoideachais a chur i gcrích faoi chuimsiú Erasmus+. Is réamhriachtanas é Cairt Ardoideachais Erasmus a bhronnadh i gcás gach institiúide ardoideachais atá lonnaithe i dtír den Chlár agus atá toilteanach a bheith rannpháirteach i soghluaisteacht foghlama daoine aonair agus/nó sa chomhar le haghaidh nuálaíochta agus dea-chleachtas faoi chuimsiú Erasmus+.

Chun cúnamh a fháil maidir le d'institiúid Cairt Ardoideachais Erasmus a chomhlíonadh, féach treoirlínte ECHE agus treoir mhonatóireachta ECHE. Tá suíomh gréasáin Erasmus Charter for Higher Education: Make it Work for You!, á fhorbairt agus beidh uirlis féinmheasúnaithe air chun comhlíonadh Chairt Ardoideachais Erasmus a sheiceáil.Cairt Ardoideachais ErasmusCairt Ardoideachais Erasmus

I gcás institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i dtíortha comhpháirtíochta, níl Cairt Ardoideachais Erasmus riachtanach, agus leagfar síos an creat cáilíochta trí chomhaontuithe idirinstitiúideacha idir institiúidí ardoideachais. Bronntar an Chairt ar feadh thréimhse iomlán an chláir Erasmus+ suas go dtí 2020-2021.Cairt Ardoideachais Erasmus

An Chairt i dteangacha éagsúla
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Beidh glao ar thograí chun Cairt Ardoideachais Erasmus a bhronnadh ar siúl ar bhonn bliantúil.Cairt Ardoideachais Erasmus

Tá fáil ar liostaí de na hinstitiúidí ardoideachais a bhfuil Cairt Ardoideachais Erasmus acu.Cairt Ardoideachais Erasmus

Comhroinn an leathanach seo